MAREKI TERVISELEHT

9/27/2006

Uuring: ebamusikaalsus on ajuviga

Kanada ja Suurbritannia uurijad tegid ajakirjas Brain tutvustatud uurimistöös kindlaks, et ebamusikaalsus ja rütmitunnetuse puudumine tuleneb teatud tüüpi ajumaterjali puudusest ühes kindlas ajupiirkonnas, kirjutab Nature. Montreali neuroloogiainstituudi teaduri Krista Hyde'i eestvedamisel toimunud uurimistöös tuvastati magnetresosnantsjäädvustuse (MRI) tehnoloogiat kasutades aju esiosa piirkond, kus ebamusikaalsetel inimestel esineb nende normaalsete muusikaliste võimetega kaaslastega võrreldes märkimisväärselt vähem aju valgeollust. Aju valgeollus vastutab ajusisese informatsiooni laialitoimetamise eest ning tuvastatud defitsiitsus pärsib tõenäoliselt antud ajuala infovahetuse võimekust, usuvad uurijad. Hyde'i uurimisrühm kavatseb antud anormaalsust ka lähemalt analüüsida ning leida kinnituse teooriale, mille kohaselt on ebamusikaalsus päriliku ja geneetilise iseloomuga häire täpselt samal moel kui näiteks düsleksia. Samuti üritatakse kindlaks teha, kas regulaarsete muusikaliste harjutustega on võimalik valgeolluse hulka ebamusikaalsust põhjustavas ajupiirkonnas tõsta.

Vaata ka:
Teismelise aju töötab erinevalt
Uuring: keeleõppe võimekus oleneb ajuehitusest