MAREKI TERVISELEHT

10/10/2006

Digitaalne terviselugu tuleb turvaline nagu internetipangad

Esmaspäeval allkirjastati leping digitaalse terviseloo tehnilise lahenduse väljatöötamiseks ja 2008. aasta lõpuks peaksid digitaalse terviseloo süsteemiga olema liitunud ning seda kasutama kõik Eesti tervishoiuasutused, sealhulgas perearstid. Digitaalse terviseloo loomine on üks Eesti riigi mahukamaid ja olulisemaid infotehnoloogiaprojekte, teatab EPL. Eesti e-tervise sihtasutuse juhatuse liige Agu Kivimägi märkis, et turvalisuse aspektist vaadates tuleb digitaalse terviseloo lahendus samalaadne nagu pankadel ja andmete õige kasutamise tagamiseks jätab süsteem igast päringust jälje. Sotsiaalministeeriumil on plaanis välja arendada veel kolm üleriigilist e-tervise teenust: e-retsept, digiregistratuur ja digipilt. E-tervise projekte rahastatakse Euroopa Liidu tõukefondidest ja nende elluviimiseks on kavandatud 36 miljonit krooni.

Vaata ka: