MAREKI TERVISELEHT

10/10/2006

Paljudes Eesto lasteasutustes on probleeme ohtliku radooniga

Käesoleva aasta hakul mõõtis kiirguskeskus radoonitaset 208 lasteasutuses ja avastas, et peaaegu pooltes on radoonisisaldus kõrgem kui lubavad Eestis kehtestatud piirnormid, kirjutab EPL. Uuringu läbi viinud keskkonnaministeeriumi kiirguse peaspetsialist Evelyn Pesur nentis, et probleeme radoonisisaldusega oli 49% radooniohtlikele aladele jäävates lasteasutustes, keskmine radoonisisaldus oli üle kehtestatud piirväärtuse 200 bekrelli kuupmeetris 66-s uuritud hoones ning 36-s oli radooniga probleeme vähemalt ühes ruumis. Peamiselt on radooniohtlikud Põhja-Eesti, kohati ka Lääne-Virumaa ning Tartumaa. Kõige suurem radoonitase (3850 bekrelli kuupmeetris) mõõdeti Ida-Virumaal Vaivara vallas ja see ületas lubatud normi peaaegu 20 korda. Sellised sisaldused võivad Pesuri sõnul pikema perioodi jooksul mõjuda tervist kahjustavalt ning seepärast peaksid kohalikud omavalitsused ülemäärase kiirituse vähendamiseks midagi ette võtma. Eestis põhjustab radoon hinnanguliselt 90 kopsuvähi juhtumit aastas.

Vaata ka: