MAREKI TERVISELEHT

10/12/2006

Riik asub koostama rahvastiku tervise arengukava

Valitsus kiitis heaks rahvastiku tervise arengukava 2008-2015 koostamise ettepaneku, teatab PM Online. Sotsiaalminister Jaak Aabi sõnul vajame ühtset tervisepoliitikat, sest Eesti inimeste mitmed tervisenäitajad: mürgistus- ja vigastussurmad, alkoholism, HIV positiivsete arv, on oluliselt halvemad võrreldes uute ja vanade Euroopa Liidu liikmesriikide keskmise tasemega. Sotsiaalministeeriumi abiminister Peeter Laasiku sõnul tuleb selleks, et terves riigis ellu viia rahvastiku tervise parandamiseks mõeldud tegevusi, kirja panna läbimõeldud ja ühtsed põhimõtted. Arengukava elluviimise eesmärk on luua eeldused rahva säilimiseks ja rahvaarvu kasvuks ning vähendada järjest süvenevat ebavõrdsust rahvastiku tervises. Sotsiaalministeerium tugineb rahvastiku tervise arengukava väljatöötamisel visioonidokumendile „Rahvastiku tervisepoliitika – investeering tervisesse“. Arengukava peaks valmima järgmise aasta novembriks.

Vaata ka: