MAREKI TERVISELEHT

11/01/2006

Kutsehaigusi diagnoositi mullusest tunduvalt rohkem

2006. aasta üheksa kuuga registreeriti Eestis 91 esmaselt diagnoositud kutsehaigusjuhtumit, mis on 30 juhtumi võrra rohkem võrreldes 2005. aasta sama ajaga. Kliiniliste diagnooside järgi määratleti 198 haigust, teatab tööinspektsioon. Maakonniti oli enim esmaseid kutsehaigusjuhtumeid Tartumaal, Jõgevamaal, Tallinna ja Harjumaal ning Järvamaal. Alates 2004 aastast on ülekaalus füüsilisest ülekoormusest, raskest füüsilisest tööst ja sundasenditest põhjustatud haigestumised, mis moodustasid tänavu 88% kliinilistest diagnoosidest. Kõige rohkem diagnoositi kutsehaigestumist põllumajandus- ja kalandustöötajail. Vanuseliselt diagnoositi esmast kutsehaigust kõige enam 45-54 aastastel ja 55-64 aastastel – kummaski vanusegrupis 40 juhtumit. Üheksa haigestunut oli 35-44-aastased.

Vaata ka: