MAREKI TERVISELEHT

11/03/2006

Puudega laste vanematele võidakse pakkuda tasuta lapsehoiuteenust

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutab järgmisel nädalal sotsiaalministeeriumi ettepanekut sotsiaalhoolekande seaduseelnõu muudatuseks, mis võimaldaks tuleva aasta 1. jaanuarist pakkuda sügava ja raske puudega laste vanematele riigi poolt rahastatavat lapsehoiuteenust, teatab sotsiaalministeerium. Teenus pakub praeguse variandi kohaselt puudega laste vanematele täiendava hooldamise ja järelevalve võimaluse viie päeva jooksul aastas. Töötav vanem saab paremini korraldada lapsehoidu ajal, mil lasteaiad ja koolid või õpilaskodud on suletud. Lastevanemad, kes puudega lapse hooldamise tõttu tööl käia ei saa, võivad lubada endale puhkust. Tulevikus tahab sotsiaalministeerium pikendada teenust vähemalt kahe nädalani. Kehtiva sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt on selle teenuse osutamise kohustus pandud inimese elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. Kuna see on aga tulenevalt omavalitsuste erinevatest võimalustest tinginud piirkonniti ebaühtlase teenuse kättesaadavuse, siis aitab riik toetada teenuse osutamist.