MAREKI TERVISELEHT

7/18/2006

CO2 maa-alla ladustamise mõistlikkus seati küsimärgi alla

Ajakirjas Geology tutvustatud uuringust ilmneb, et kuigi kasvuhoonegaasi CO2 ladustamine maa-alla kõlab üldiselt hea mõttena, ei tõuse sest võib-olla loodetud tulu, sest gaas võib teatud aja möödudes siiski atmosfääri lekkida, kirjutab New Scientist. 2004. aastal alustati CO2 katselist ladustamist maapõue Mehhiko lahe piirkonnas. Ameerika Ühendriikide geoloogid kogusid antud alalt õhu- ja veeproove enne projekti algust ning selle toimumise ajal ja viimasel ajal kogutud proovid näitavad, et looduslike maa-aluste koobaste seinad on hakanud CO2 ja merevee koostoimel lagunema. Selle protsessi jätkudes tekivad koopa seintesse tunnelid ja praod, mille kaudu CO2 atmosfääri pääseb, hoiatavad uurijad, kelle sõnul ei ole antud probleem omane ainult uuritud piirkonnale, sest samad keemilised protsessid tekivad kindlasti ka teistes maa-alustes looduslikes CO2 hoidlates.