MAREKI TERVISELEHT

7/27/2006

Haigekassa maksis ligi 900.000 krooni täiendavat ravimihüvitist

Üleeile kandis haigekassa 362 inimese pangakontole täiendavat ravimihüvitist kogusummas 894 197 krooni, teatab Eesti Haigekassa. Väljamakstud hüvitis ületab eelmise aasta teise kvartali eest ravimite täiendavaks kompenseerimiseks välja makstud summat 240.386 krooni võrra. Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mille arvestamisel lähtutakse inimese soodusravimitele tehtud kulutustest ühes kalendriaastas. Korra kehtestamise eesmärk oli luua võimalus saada täiendavat rahalist hüvitist nendel inimestel, kes kulutavad haigekassa ravimite loetellu kantud ravimite ostmiseks aastas enam kui 6000 krooni. Maksimaalne täiendav hüvitis ühele inimesele on kuni 9500 krooni aastas.