MAREKI TERVISELEHT

7/14/2006

USAs lubati müüki 3in1-tüüpi HIV-ravim

Ameerika Ühendriikide toidu- ja ravimiamet (FDA) lubas riigis müüki kord päevas manustatava ja kolme toimeainet ühendava HIV-ravimi Atripla, teatab BBC. Bristol-Myers-Squibbi ja Gilead Sciencesi valmistatav ravim sisaldab efavirenzi, tenovofiiri ja emitritsitabiini ning Euroopa Liidus antakse sellele müügilitsents ilmselt järgmisel aastal. Atripla ühendab ühes tabletis kõige levinuma ravimikombinatsiooni, mida tänapäeval HIV-positiivsetele Ameerika Ühendriikides ja Euroopas antakse. Kahe ravimifirma koostöös sündinud ühendravim tähendab, et HIV-positiivsed saavad edaspidi võtta päevas vaid ühe tableti. Ravimi loomisesse kaasati ka Merck, kellele kuuluvad efavirenzi õigused. Asjatundjate hinnangul on oluline, et HIV-positiivsete päevas võetavate ravimite hulk oleks võimalikult väike, sest see tõstab võimalust, et nad tarvitavad tablette korrapäraselt, mis on oluline nii neile enestele kui ka kõigile teistele inimestele, sest nii hoitakse ära uute ravimiresistentsete viirustüvede teke.