MAREKI TERVISELEHT

9/13/2006

Alzheimeri tõve ravim aitab ka ajukahjustusega patsiente

Praegu vaid Alzheimeri tõve ravimiseks kasutatava ravimi rivastigmiini (Exelon) kliinilised katsetused näitasid, et sest on abi ka traumaatilise ajuvigastusega patsientide ravimisel, kirjutab New Scientist. Jonathan Silver ja ta kolleegid New Yorgi ülikooli meditsiinikoolist otsisid välja 19 erinevas raviasutuses viibivat ajuvigastusega patsienti, kellest pooltele anti regulaarseid 1,5-6 milligrammiseid rivastigmiini doose ja pooltele platseebopreparaati. 12 nädala möödudes hindasid teadurid patsientide mälu-, õppimis-, äratundmis-, tähelepanu-, probleemilahenduse ja pikaajalise mälu võimekuse taset. Rivastigmiini tarvitanud keskmise või ränga ajukahjustusega patsientidel paranesid tulemused võrreldes platseebogrupiga eriti märgatavalt. Arusaadavamas keeles tähendab see, et patsientide "mõtted muutusid selgemaks" ja nende mälu paranes. Patsiendid teatasid ka, et ravim aitas neil senisest paremini taluda olukordi, kus nende läheduses toimub mitmeid erinevaid sündmusi. Rivastigmiin toimib blokeerides atsetüülkoliini nimelise ajukemikaali lagunemist. Atsetüülkoliin näib varasemate uuringute andmeil ajukoore võtmetähtsusega piirkondades neuronite ja närviühenduste tööd aktiveerides parandavat üldist õppe-, tähelepanu- ja mäluvõimet.