MAREKI TERVISELEHT

9/08/2006

Koomas naine mängib tennist


Suurbritannia ja Belgia teadurid kirjeldasid ajakirjas Science juhtumit, kus vegetatiivses seisundis patsient suutis nendega oma mõtteid kasutades suhelda, teatab BBC. Vegetatiivseks seisundiks nimetatakse koomalaadset olekut, mille puhul patsiendil puudub igasugune täheldatav teadvus. Teadlased uurisid 23-aastase naise juhtumit, kes sai liiklusõnnetuses raskelt vigastada ning kaotas näiliselt igasuguse võime ümbritsevate inimestega sidet pidada. Ent viis kuud päras vegetatiivse seisundi põhjustanud õnnetust läbi viidud funktsionaalsed magnetresonantsjäädvustuse (fMRI) uuringud näitasid, et püsivas koomaseisundis naine suudab mõista tale meedikute poolt antud korraldusi. Nimelt palusid uurijad näiliselt suhtlusvõimetul ja täielikult teadvuseta naisel kujutada end ette tegemas erinevaid argitoimetusi ja mängimas tennist. fMRI abiga selle käigus tehtud ajupildid olid teadlaste kinnitusel "täiesti eristamatud" fMRI fotodest, mis tehti tervete inimeste ajust, kel paluti ette kujutada samu tegevusi. Uurimistööd juhtinud neuroloog Adrian Owen nimetas avastust ülimalt üllatavaks, ent toonitas, et sest ei maksa teha ennatlikke järeldusi, sest tegemist võib olla erandliku üksikjuhtumiga. Ta toonitas, et praegu pole mingisugust alust eeldada, et kõik vegetatiivses seisundis viibivad patsiendid oleksid ümbritsevast sama teadlikud, sest nende vigastused ja paranemisväljavaated on väga erinevad. Leid annab lisakaalu nende patsientide väidetele, kes on vegetatiivsest seisundist väljunud ja mäletavad enese kinnitusel õudust tekitavat olukorda, kus nad küll tajusid ümbritsevat, ent ei suutnud sest mingisugusel moel teada anda.