MAREKI TERVISELEHT

9/14/2006

Uuring: mobiiltelefoni kasutamine tekitab stressi

Staffordshire'i ülikooli psühholoogiaprofessori dr David Sheffieldi uurimistöödest selgus, et inimesed muutuvad mobiiltelefoniga rääkimisest "sõltuvaks", mis tekitab neile omakorda stressi ja muudab nad kergesti ärrituvaks, vahendab BBC. 106 inimese mobiilikasutust ja selle mõju meeleolule analüüsinud teadur leidis, et mobiilikasutus tekitas probleemkäitumist ja sest tulenevat stressi 16% jälgitutest. Teise uuringu raames avastas ta, et kui vabatahtlikud katsealused piirasid ajutiselt mobiilikasutuse sagedust, alanes neil vererõhk. Sheffieldi sõnul näitab uuring ilmekalt, kui tihedalt on mobiiltelefon tänapäeval meie sotsiaalruumiga seotud ning mil määral see inimeste igapäevategevust mõjutab. Läbi on viidud ka arvukaid uuringuid tegemaks selgeks, kas mobiiltelefoniga rääkimine võib tõsta vähki haigestumise riski. Uuringutulemused on olnud üsna vasturääkivad, ent valdava osa kõige laialdasemate ja mahukamate uurimistööde raames ei ole sellist seost leitud. Asjatundjad soovitavad sellele vaatamata mobiiltelefoni teel suhtlemisega mitte üle pingutada.