MAREKI TERVISELEHT

10/22/2006

40% ADHD lastest peab kooli pooleli jätma

Suurbritannia ekspertide uurimistööst selgus, et peaaegu 40% riigis elavatest aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ADHD) lastest peavad hariduse omandamise mõnes järgus koolitööst haridusasutuse nõudel kas ajutiselt või lõplikult kõrvale jääma, kirjutab BBC. ADHD'd võib esineda kuni 5% lastest ning see tervislik eripära muudab nad hüperaktiivseks ja ei võimalda pikemat aega ühele asjale keskenduda. Uurijad avastasid, et õppetööst kõrvaldatud ADHD lastest peab koguni 11% koolist lahkuma lõplikult. See näitaja on 10 korda suurem kui teiste laste puhul ning sageli soovitatakse ADHD laste vanematel otsesõnu oma lapsele ravimeid anda või ta koju jätta. Samal ajal on mitmetes viimasel ajal tutvustatud uurimistöödes leitud, et metüülfenidaadil baseeruvatel ADHD ravimitel (Ritalina, Rilatine, Concerta, Metadate, Methylin, Rubifen, Focalin) võivad olla seni arvatust laialdasemad kõrvalmõjud. Muuhulgas võimased sellised ravimid lapsel põhjustada lihastõmblusi, insuldisarnaseid haigushooge ning halvimal juhul äkksurma. Ravimitööstuse esindajate kinnitusel on ADHD ravimite risk siiski väike ning ilmneb vaid sellistel noortel patsientidel, kel on juba eelnevalt probleeme südametervisega.

Vaata ka: