MAREKI TERVISELEHT

10/25/2006

Haigekassa maksis 830.000 krooni täiendavat ravimihüvitist

Eile kandis Eesti Haigekassa 425 inimese pangakontole täiendavat ravimihüvitist kogusummas 832.511 krooni, teatab haigekassa. Nimetatud summast maksti 804.867 krooni 2006. aasta eest (425 inimesele), 23.130 krooni 2005. aasta eest (11 inimesele) ning 4.514 krooni 2004 aasta eest (3 inimesele). 2006. aasta 9 kuu jooksul on haigekassa maksnud kindlustatutele täiendavat ravimihüvitist kokku 691 isikule summas 2.310.479 krooni. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on inimeste arv, kellele täiendavat ravimihüvitist välja on makstud, suurenenud 263 võrra. Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mille arvestamise aluseks on inimese poolt ühes kalendriaastas soodusravimitele tehtud kulutused. Korra kehtestamise eesmärk oli luua võimalus saada täiendavat rahalist hüvitist nendel inimestel, kes ühes kalendriaastas kulutavad haigekassa ravimite loetellu kantud ravimite ostmiseks enam kui 6000 krooni. Maksimaalne täiendav hüvitis ühele inimesele ühes kalendriaastas on kuni 9500 krooni.

Vaata ka: