MAREKI TERVISELEHT

10/12/2006

Koolid saavad õppefilmid alkoholi kahjulikkusest

Eesti koolidesse jõuavad lähiajal haigekassa toetusel valminud kaks õppefilmi, milles noored ise arutlevad alkoholi tarvitamise põhjuste ja tagajärgede üle, kirjutab Postimees. Oma kogemustest ja arvamustest seoses alkoholiga räägivad õppefilmides Rahumäe põhikooli ja Lasnamäe üldgümnaasiumi õpilased. Mitmed õpilased tunnistasid filmis, et nad on joonud, kui neil on masendus, või vastupidi, on vaja viia end lõbusamasse meeleollu, ning neil kõigil on sõpru või koolikaaslasi, kes joovad väga tihti. Rahumäe põhikooli sotsiaaltöötaja Marge Aasalaid tõdes, et kui klassist kahte-kolme last film mõjutab, siis on see juba oma eesmärgi täitnud. Ta lisas, et kuigi filmid on mõeldud näitamiseks alates 6. klassist, oleks samal teemal eakohaseid filme vaja veelgi noorematele, sest filmistki selgub, et alkoholi hakatakse tarvitama juba 8-aastaselt. Haigekassa andmetel on viimase kümne aasta jooksul Eestis alkoholilembeste noorte arv pidevalt kasvanud. Mõne aasta taguse õpilaste tervisekäitumise uuringu andmetel oli enne 13. eluaastat purjus olnud üle 18% ja 15-aastastest üle 49%.