MAREKI TERVISELEHT

10/11/2006

Terviseuuringuga saadakse ülevaatlik pilt eestlaste tervisest

Tervise Arengu Instituudi (TAI) koordineerimisel algab oktoobris rahvatervist käsitlev uuring „Terviseuuring 2006“, teatab TAI. Terviseuuring annab võimaluse hinnata Eesti täiskasvanud rahvastiku sotsiaalset ja tervisest tulenevat toimetulekut, prognoosida rahvastiku tervist ning võrrelda neid näitajaid ka teiste Euroopa Liidu riikide omadega.Terviseuuring 2006 on alles teine suuremahuline üleriigiline küsitlusuuring, mis käsitleb eesti rahva tervist, eelmine tervisuuring viidi läbi 1996. aastal. Küsitlusankeet sisaldab küsimusi mille andmestikud on võrreldavad teiste Euroopa Liidu liikmesriikide tervisuuringute andmetega ning see moodustab osa ühtsest Euroopa Liidu terviseuuringute süsteemist. Terviseuuringut viib läbi ja koordineerib TAI.

Vaata ka: