MAREKI TERVISELEHT

10/17/2006

Maailma riikide gripipandeemia plaanid on puudulikud

Johns Hopkinsi Bloombergi tervishoiukooli ja Iisraeli Ben Gurioni ülikooli uurijad analüüsisid 45 maailma riigi gripipandeemia puhkemise puhuks loodud riiklikku tegevuskava ja leidsid neis tõsiseid puudusi, teatab BBC. Analüüsitud pandeemiaplaanid puudutavad umbes kahte kolmandikku maailma rahvastikust ehk ligikaudu 3,8 miljardit inimest. Kolmandik pandeemiaplaani ette valmistanud riikidest ei ole aga näiteks paika pannud, mil moel toimub pandeemia tingimustes meditsiinilise abi ja ravimite ning vaktsiinide jagamine. Eksperdid hoiatavad, et ravimivarud saavad olema laialdase haiguspuhangu tingimustes väga piiratud ning õigete sihtgruppide kiire vaktsineerimise ja ravimitega varustamisega saab haiguse levikut olulisel määral pidurdada. Selgus ka, et erinevad riigid on meditsiinilise abi prioriteetgrupid erinevalt määratlenud - kui peamiselt antakse pandeemia tingimustes ravimeid ennekõike meditsiinitöötajatele, siis mõned riigid peavad olulisemaks eakate kodanike ning laste medikamentidega varustamist ning vaktsineerimist. Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) on soovitanud kõigil maailma riikidel luua võimaliku linnugripist põhjustatud pandeemia puhuks riiklik tegevuskava.

Vaata ka:
Eesti ametkonnad kontrollivad valmisolekut gripiepideemiaks
Linnugripi jõudmine Eestisse on aja küsimus