MAREKI TERVISELEHT

10/16/2006

Suitsidiaalse käitumise põhjuseks võib olla ajuerinevus

Ameerika Ühendriikide neuroloogiaseltsi Atlantas toimuval aastakonverentsil esinenud uurijate kinnitusel leitakse aina enam kinnitust teooriale, et suitsidiaalne käitumine on omaette meditsiiniline seisund, mitte teiste psühhiaatriliste häirete tagajärg, teatab Nature. Ekspertide kinnitusel esineb enesetapu sooritanud inimeste ajus spetsiifilisi retseptorierinevusi, mis ei ole omased ühelegi kindlale vaimse tervise probleemile ning mis ei näi olevat otseselt põhjustatud ühestki psüühhilisest häirest, mida suitsiidi sooritanu võis põdeda. Kuigi enamik suitsiide sooritatakse inimeste poolt, kel on diagnoositud bipolaarne meeleoluhäire, depressioon või skisofreenia, lähevad vabasurma tihti ka vaimselt täiesti terved inimesed, kes on lihtsalt sattunud enese jaoks talumatu stressi tingimustesse. Kuigi esialgu ei ole täpselt teada, kas tuvastatud ajuerinevused on suitsiidi põhjuseks või sellega kaasnevaks efektiks, toonitavad uurijad siiski, et mõned inimesed näivad elavat erineva ajuehituse tõttu keskmisest suuremas enesetapuriskis. Antud uurimisvaldkonna arengud võivad viia olukorrani, kus teatud tüüpi antidepressantide väljakirjutamisesse hakatakse suhtuma senisest ettevaatlikumalt, sest sellised ravimid suurendavad ajus nüüd enesetapuriski tõusuga seostatavate retseptorite hulka. Just see võib olla põhjuseks, miks väike kogus SSRI ravimigruppi kuuluvate antidepressantidega ravitavatest inimestest sooritab näiliselt just ravimi mõjul enesetapu.

Vaata ka:
Depressiooniplaaster lubati USAs müügile
Eestis sooritatakse endiselt palju enesetappe