MAREKI TERVISELEHT

10/12/2006

Tallinna Lastehaigla uimastisõltlaste osakond aitab sadat last aastas

Homme saab viieaastaseks Tallinna Lastehaigla laste ja noorukite sõltuvusravi üksus, mis aitab aastas umbes sadat käitumis- ja sõltuvushäiretega last aastas, teatab PM Online. Eesti esimese lapssõltlaste osakonna asutajal Merike Martinsonil on põhjust rahuloluks. Ta märkis, et tänaseks on Tallinna üksuse tegevusest ning väljakujunenud võrgustikust eeskuju võetud ka mujal Eestis, sest probleem kahjuks ei kao. Tallinna Lastehaigla uimastisõltlaste osakonda tullakse tavaliselt koos vanemaga, arstide poole pöördumise vajaduses on sõltuvuses lapsi veennud kool, politsei, alaealiste komisjon, sotsiaaltöötajad. Raskemaid kasvandikke saadavad ravile ka lastekodud.
Sõltlaste ravi ei seisne üksnes isoleerimises ja võõrutamises, vaid terves võrgustikus, kuhu kuuluvad peale arstide ka sotsiaaltöötajad, noorsoopolitseinikud, tugiisikud, kodu ja kool. Ravi kestab umbes kaks nädalat. Lahkumisel sõlmitakse ravialusega leping, mille peamiseks garantiiks on ikkagi patsiendi enda tahe.

Vaata ka: