MAREKI TERVISELEHT

7/21/2006

Teadlane: kloonimine kaotaks inimese viljatusmure

Tartu ülikooli teadlane Raik-Hiio Mikelsaar soovitab ühiskonnal suhtuda sallivamalt kloonimist puudutavatesse uudistesse, sest kloonimine polevat teadlase hinnangul ebaeetiline ja päästaks üle maailma miljoneid inimesi probleemist, kui mees ei suuda lapsetegemisega lihtsalt hakkama saada, vahendab EPL. Mikelsaare väitel on teadlased juba praegu valmis kloonima inimest, sest lambaid, koeri, hiiri ja paljusid teisi imetajaid on juba edukalt kloonitud. Teaduri sõnul võimaldab kloonimine aidata ka naisi, kelle munarakud ei ole täisväärtuslikud. Seni ei luba inimest kloonida valitsev teaduseetika ning inimklooni loomise on keelustanud ka paljud riigid seadusandluse tasandil. Mikelsaare sõnul on selline keeld väär, kuna kloonimine ei tekita inimkonnale ealeski sellist kahju nagu miljonite loomade tapmine toidusaamise eesmärgil. Eesti Teaduste Akadeemia president Richard Villems märkis inimkloonimise teemat kommenteerides, et kloonimiseks puudub ratsionaalne põhjus, sest inimesi on maailmas niigi liiga palju ja inimkloonimine kaotaks loodusliku valiku. Villemsi hinnangul poleks praegu tehniliselt võimalik tervet inimest kloonida.