MAREKI TERVISELEHT

9/09/2006

Uuring: mehed on naistest targemad

Lääne-Ontario ülikooli psühholoogid J. Philippe Rushton ning ta kolleeg Douglas Jackson viisid läbi teadusliku analüüsi, millest näib ilmnevat, et kuigi sadakond aastat on teaduses valitsenud konsensus, mille kohaselt intelligentsuse küsimuses ei valitse soolisi erinevusi, on mehed tegelikult siiski naistest targemad, vahendab LiveScience. Selgitamaks välja, kas soo ja intelligentsuse vahel valitseb seos, analüüsisid uurijad ajakirjas Intelligence tutvustatud uurimistöö raames 100.000 17- kuni 18-aastase naise ja mehe sooritatud akadeemilise võimete testi (SAT) tulemusi. Uurijad tegid iga SAT vastust hinnates kindlaks vastaja üldise intelligentsusfaktori ning avastasid, et meeste vastused ületasid naiste vastuseid keskmiselt 3,6 IQ punkti võrra. Rushtoni arvates on mehed naistest intelligentsemad, kuna neil on lihtsalt enam ajukudet. Psühholoogid peavad USA teadlaste uuringut huvitavaks ning möönavad, et nende poolt esile toodud erinevused intelligentsustasemes näivad olevat reaalsed. Samas leitakse, et neil erinevustel võivad olla vähemalt osaliselt teised põhjused, kui Rushton ja Jackson esile toovad. Nii näiteks üritab pärast põhihariduse omandamist haridusteed jätkata enam naisi kui mehi ning ka antud uuringu raames oli naiste vastuseid analüüsimisel 10.000 võrra enam. Mehed, kes teevad teistsuguseid eluplaane, võivad aga otsustada nii põhjusel, et ei usu end SATis piisavalt häid tulemusi saavat.