MAREKI TERVISELEHT

10/17/2006

Vähemalt 25% suitsetajatest tekib raske kopsutõbi

Vähemalt neljandikul pikaaegsetest suitsetajatest tekib ravimatu krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK), selgus BBC teatel ajakirjas Thorax tutvustatud Suurbritannia ja Taani teadurite uurimistööst. Uurijad analüüsisid 25 aasta vältel 8000 Kopenhaagenis elava 30-60 aastase inimese kopsutervist ning avastasid, et vähemalt 25% vaatlusgruppi kuuluvatest ning uurimisprogrammi alguses tervete kopsudega suitsetajatest oli vaatlusperioodi lõpuks kaugelearenenud KOK ning kuni 40% suitsetajatest esines mõningaid KOKile viitavaid märke. 25 vaatlusaasta vältel suri jälgitutest 2900 inimest ning 109 neist läksid manalateele KOKi tõttu. Ainult kaks antud ränka kopsutõppe surnutest olid mittesuitsetajad. Inimesed, kes jätsid suitsetamise maha vaatlusperioodi lõpul, vähendasid oma kopsutervise riske olulisel määral ning praktiliselt kõigi mittesuitsetajate kopsud olid jälgimisprogrammi lõppedes heas töökorras. Uuringut juhtinud Taani Hvidovre haigla kopsuarst Peter Lange sõnul saab uurimistööd kõige lihtsamalt kokku võtta nii - mida kauem sa suitsetad, seda suurem risk on sul haigestuda kroonilisse obstruktiivsesse kopsuhaigusesse.

Vaata ka: