MAREKI TERVISELEHT

7/21/2006

Mesilaste ja lillede arvukus väheneb käsikäes

Suurbritannia ja Hollandi teadurid avastasid loodusuurijate poolt enam kui saja aasta vältel kirja pandud vaatlustulemusi analüüsides, et mõlemas riigis jälgitav mesilaste ja lillede bioloogilise arvukuse langus on omavahel tihedalt seotud, kirjutab BBC. Uurijate hinnangul on sellise käsikäes hääbumise põhjuseks sobivate elu- ka kasvualade kahanemine, kliimamuutused ning tänapäevased põlluharimise meetodid. Kõige suurema löögi all on teatud lilleliigist sõltuvad mesilased ning kindlat tüüpi mesilastest sõltuvad lilleliigid; "paindlikel" liikidel on läinud pisut paremini. Uurimistöös osalenud Readingi ülikooli teadur Simon Potts toonitas, et tegemist on ka majanduslikult olulise küsimusega, sest mesilaste poolt maailmas teostatava tolmeldamise majanduslikuks väärtuseks on iga-aastaselt hinnanguliselt 37-91 miljonit USA dollarit ehk kuni 1,1 miljardit krooni. Kuigi tõenäoliselt kahaneb mesilaste ja lillede arvukus vähemalt teatud määral teineteisest sõltuvalt kõikjal maailmas, tuleb ses küsimuses kindluse saamiseks siiski läbi viia lisauuringuid, leiavad teadlased. Uurijad märgivad, et Suurbritannias ja Hollandis on suur asustustihedus ning pikaaegsed põllumajanduslikud traditsioonid, mistõttu võib loota, et paljudes maailma riikides ei ole mesilaste ja lillede bioloogiline mitmekesisus sedavõrd kiiresti kahanenud.