MAREKI TERVISELEHT

7/21/2006

Ministeeriumi kava teeb apteekidest süstlavahetuspunktid

Riiklik HIV-i ja aidsi vastu võitlemise strateegia aastateks 2006–2015 näeb ette, et lisaks süstlavahetuspunktidele hakkavad kasutatud süstlaid uute vastu vahetama ka apteegid, kirjutab EPL. Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõuniku Marika Raiski sõnul alustatakse projekti tasapisi juba selle aasta teisel poolel. Üheks põhjuseks, miks apteegid sellesse projekti kaasatakse, on Raiski sõnul süstivate narkomaanide seas 2005. aastal läbi viidud uuring, millest selgus, et pooled neist hangivad süstlad apteegist. Tapa aidsiennetuskeskuse arst-nõustaja Merike Enniko-Väljaots on selle plaani suhtes kahtleval seisukohal. Ta selgitas, et neil kuulub iga süstla juurde ka spetsiifiline vestlus, ent apteek seda võimaldada ei suudaks. Temaga nõustus ka HIV-i ja aidsi asjatundjate komisjoni liige Nelli Kalikova, kes toonitas, et "süstal pihku pole ennetus". Apteegid on ministeeriumi kavale kategooriliselt vastu ja peavad seda äärmiselt vastutustundetuks ning elukaugeks.